Username 
Password 

 
 

... routed to megamobile 2948 gateway